Święte ksiegi wielkich religii

Każda z religii świata posiada swoją najważniejszą księgę. Są one podyktowane przez Boga, duchy, anioły. Ich wartością jest głęboka wiara z jaką zostały napisane. Opowiadają o człowieku, jego powstaniu, pragnieniach, dobrych i złych czynach.  Do Świętych Ksiąg  sięgają ludzie aby znaleźć pocieszenie w chwilach smutku, rozterek czy zgnębienia. Jak również od czuwają radość gdy uda im się odnaleźć wskazówki jak postępować w trudach życia.

Tora najważniejszy  tekst  judaizmu. Główny temat to przymierze Boga z człowiekiem.

Koran święta księga islamu. Zawiera przepisy dotyczące praktyk religijnych, rozwoju cnót moralnych, prawa. Porusza również zasady życia społecznego.

Biblia zbiór pism świętych chrześcijan. Dla chrześcijan to księga, w której Bóg mówi do człowieka aby jego życie było piękne i dobre.

Wszystkie te księgi powstały jako natchnione przez samego Boga.  Każde z tych tekstów wskazuje, że fundamentem każdej religii jest wiara wypływająca jako odpowiedź na otrzymane słowo Boga.  Czytanie tych Świętych Ksiąg przynosi dobre owoce w relacji z Bogiem i ludźmi. Mówią o tym na przykład fragmenty Biblii :

Smutek przygnębia serce człowieka, rozwesela je dobre słowo (Prz 12,25)

Radość serca jest życiem człowieka, a wesołość męża przedłuża dni jego (Syr 30,22).