Jan Paweł II w Olsztynie

W roku 1991 5 i 6 czerwca Jan Paweł II spędził w naszym warmińskim Olsztynie. Podczas wizyty Papież poświęcił Wyższe Seminarium Duchowe „Hosianum”, odprawił uroczystą Mszę Świętą, spotkał się z wiernymi. Jednym z ważnych punktów wizyty Papieża była wizyta w Wojewódzkim specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym gdzie spotkał się z pracownikami szpitala i chorymi dziećmi.

Pobyt w szpitalu nie jest radosnym czasem. Wielokrotnie okupionym łzami i bólem. Czas wizyty Papieża choć przez chwilę mógł się stać i stał się dla wielu chorych błogosławionym czasem. Obecność Papieża i rozmowy z Nim podniosły na duchu chore dzieci.

W tym roku mija 29 lat od tego wydarzenia. W związki z czym w naszym mieście jest podejmowanych wiele inicjatyw w celu u upamiętnienia tej pielgrzymki. Jednym z takich działań wzięli uczniowie naszej szkoły. Zostały stworzone prace „Jan Paweł II w szpitalu dziecięcym”, mające na celu przypomnieć o tym wydarzeniu oraz sprawić aby kolejne pokolenia również o tym wiedziały i celebrowały.

 

Poniższ prezentacja to mała galeria prac uczniowskich.