Adwent

W Adwencie oczekujemy na przyjście Zbawiciela. My przygotowujemy się na to wydarzenie wraz  z Masajami.

Korzystamy z masajskiego kalendarza adwentowego, przygotowanego przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.

Dzięki niemu poznajemy kulturę i zwyczaje Masajów.